Zeespiegelstijging: een Belgisch en Europees perspectief | CREST project

Zeespiegelstijging: een Belgisch en Europees perspectief

Ontvang onze nieuwsbrief

Nieuws

Zeespiegelstijging: een Belgisch en Europees perspectief

Toegevoegd op 2019-07-05
Op 12 december 2018 werd de workshop "Kilmaatscenario's voor België” georganiseerd in het Waterbouwkundig Laboratorium te Antwerpen.
De workshop kwam voort uit gelijkaardige behoeften van de projecten Complex Project Kustvisie (CPK) en Climate Resilient Coast (CREST), die beide univesele, wetenschappelijk aanvaarde klimaatscenario's voor de Belgische kust nodig hebben. CPK vereist extreme scenario's ter ondersteuning van het ontwerp van een adaptieve kustbescherming tot 2100, terwijl een breder perspectief vereist is in het kader van CREST, dat steunt op meer gematigde scenario's. Omdat andere onderzoeksgroepen soortgelijke scenario's nodig hebben, is het wenselijk om universele kustklimaatscenario's te ontwikkelen, aangepast aan de recente inzichten, die door alle onderzoekers gebruikt kunnen worden. Zo worden de resultaten van verschillende studies consistenter en onderling vergelijkbaar.

Voorafgaand aan de workshop werden input-documenten aan de deelnemers toegestuurd, met daarin een samenvatting van relevant onderzoek (Di Marcantonio et al., 2018) en een reeks voorgestelde scenario's (Jansen et al., 2018). Deze documenten vormden de basis van het debat. Verschillende CREST-onderzoekers namen deel aan de workshop. In totaal werden vier klimaatprognoses overeengekomen, bestaande uit drie klimaatscenario's en een reeks van uitersten ("Extreme Situatie") met een hogere impact maar een lagere waarschijnlijkheid van plaatsvinden. De drie klimaatscenario's zijn gebaseerd op emissiepaden (Representative Concentration Pathways - RCP's) van het 5e Assessment Report van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (IPCC, 2013).

Trajecten RCP2.6, RCP4.5 en RCP8.5 werden gebruikt, wat leidde tot een weergave van het waarschijnlijke spectrum aan toekomstige klimaatprojecties. Verschillende parameters werden besproken, i.e. globale luchttemperatuur, mondiale gemiddelde zeespiegelstijging, wind (snelheid en richting) en neerslag. Waarden voor deze parameters werden afgeleid als beste schattingen voor de respectievelijke RCP's. De laatste output van de workshop werd naar internationale experts gestuurd voor feedback; de resultaten zullen binnenkort gepubliceerd worden.

Op 18 en 19 maart ging een verkennende workshop "Beoordeling van de lokale impact van zeespiegelstijging aan de kust op mitigatie en aanpassing" door in Brussel, ter voorbereiding van de oprichting van een kennishub rond zeespiegelstijging. De workshop was een co-organisatie van de JPI Climate Action Group Next Generation of Climate Sciences in Europe, en JPI Oceans, met de steun van SINCERE, het Koninlijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), Deltares Nederland en CNRM Météo-France. Tijdens deze tweedaagse workshop werd een overzicht gegeven van nationale programma's en activiteiten met betrekking tot zeespiegelstijging, werden nieuwe wetenschappelijke inzichten besproken, werden voorbeelden van kennishubs in de praktijk gepresenteerd, en werd een eerste verkenning van onderzoeksnoden en kennishiaten uitgevoerd. Dries Van den Eynde (KBIN) en Frank Pattyn (ULB) presenteerden de Belgische activiteiten. Op basis van het resultaat van de workshop werken beide JPI's momenteel aan een "Knowledge Hub - Terms of Reference" die medio mei 2019 gepresenteerd zal worden aan de JPI Climate Governing Board.


[Overzicht] [Login]