Midterm conferentie 23 november 2017 | CREST project

Midterm conferentie 23 november 2017

Ontvang onze nieuwsbrief

Nieuws

Midterm conferentie 23 november 2017

Toegevoegd op 2017-11-08
Het CREST-project ging officieel van start op 1 november 2015 en loopt voor een periode van vier jaar. Tijdens de midterm conferentie op 23 november 2017 waarderen we uw inbreng als eindgebruikers om ons onderzoek bij te sturen in de tweede helft van het project. We nodigen u vriendelijk uit om deel te nemen aan dit evenement. Naast presentaties van voorlopige resultaten van CREST, demo's van monitoringsapparatuur en een postersessie, hebben we ook een aantal interessante key note sprekers. Registreer nu online om uw plaats te reserveren. Graag tot dan! Met vriendelijke groeten, Coördinator Jaak Monbaliu (KU Leuven)
Registratie
Gratis inschrijven via de online registratieformulier, ten laatste op 17 november 2017.
 
Locatie
Wandelaarkaai 7, 8400 Ostend, Belgium
Conferentiezaal Planet Ocean - ingang pakhuis 61
Hoe ons bereiken?

Programma
9:30 Welkomstkoffie

10:00 Welkomstwoord
Jaak Monbaliu (KU Leuven, projectcoördinator CREST-project)

10:10 Keynote: Near shore processes and modelling tools
Catherine Villaret (Coastal Modelling Solution company and researcher at the St Venant Laboratory of Hydraulics in Chatou)

10:50 Improving our knowledge of underwater physical processes
Erik Toorman (KU Leuven)
PhD pitches door Mohamed Ouda (KU Leuven) en Qinghui Zhang (KU Leuven)

11:15 Improving our knowledge of wave impact and overtopping
Peter Troch (Universiteit Gent)
PhD pitches door Vincent Gruwez (Universiteit Gent), Samuel Van Ackere (Universiteit Gent) en Ine Vandebeek (Universiteit Gent /KU Leuven)

11:45 Innovation in coastal monitoring
Alain Dewulf (Universiteit Gent)
PhD pitches door Glenn Strypsteen (KU Leuven) en Annelies Vandenbulcke (Universiteit Gent)

12:15 Poster exhibitie en demosessie van monitoringstechnieken

12:45 Lunch

13:45 Keynote: Working with nature: the Sand Engine experience
Marcel Stive (Professor Emeritus TUDelft)

14:25 Improving our knowledge of sediment transport at the coast
Toon Verwaest (Flanders Hydraulics Research)
PhD pitches door Anne-Lise Montreuil (VUB) en Evelien Brand (VUB)

14:50 Interactive intermezzo on citizen-science

15:10 Data rescue
Nathalie De Hauwere (VLIZ)

15:30 Towards one set of climate change scenarios for the Belgian coast
Dries Van den Eynde (RBINS)

15:50 Afsluiten

16:00 Netwerkreceptie

Meer informatie
Bezoek de website van het CREST-project voor meer informatie: www.crestproject.be. Documenten van eerdere CREST-meetings kunnen worden geraadpleegd via http://crestproject.be/nl/user/login (User name: kdynuser@vliz.be; login: kdynus3r).
 


[Overzicht] [Login]