CREST zoekt en redt historische wetenschappelijke informatie | CREST project

CREST zoekt en redt historische wetenschappelijke informatie

Ontvang onze nieuwsbrief

Nieuws

CREST zoekt en redt historische wetenschappelijke informatie

Toegevoegd op 2017-01-18
Binnen CREST worden historische datareeksen opgespeurd en gedigitaliseerd.
Data archeologie verwijst naar het herstellen van computergegevens die opgeslagen zijn in verouderde formaten of op verouderde media. Maar het begrip kan ook verwijzen naar het opspeuren van gegevens in kelders, of archieven, waarvan het bestaan niet gekend is, maar die wel het risico lopen verloren te gaan. Gegevens die een rol spelen in het beter begrijpen van actuele en toekomstige processen op basis van gebeurtenissen uit het verleden. Een van de taken binnen het CREST-project richt zich op het opspitten en redden van deze gegevens.

Om deze taak tot een goed einde te brengen, heeft het VLIZ eerst datareeksen geïdentificeerd die binnen het project een belangrijke rol kunnen spelen.Zo werden alvast twee reeksen ontdekt die nuttig zijn voor het project: opmetingen van het strand onder leiding van Prof. Dr. Em. Guy De Moor voor de periode 1971-1996; en de Eurosense reeks ‘Situatieplannen kustmorfologie’ met informatie over bathymetrie van de Belgische Kust.Archiefdozen vol met strandprofielen staan in de kelder van de Universiteit Gent. Weinigen kennen echter het bestaan ervan. Nochtans bevatten deze dozen heel waardevolle informatie over de evolutie van het strand en de strandhoogtes van de periode vóór de strandsuppleties langsheen de Belgische kust.
Een deel was reeds overgezet van papier naar Excel door de Universiteit Gent (Vakgroep Geografie); de nog ontbrekende informatie werd tijdens de zomermaanden van 2016 gedigitaliseerd en ter beschikking gesteld van de wetenschappers binnen het CREST-project.De Eurosense bathymetriegegevens zijn in papieren kaarten beschikbaar in het archief van de afdeling KUST. Het VLIZ zal de kaarten digitaliseren en in kaartlagen (shapefiles) ter beschikking stellen.
Ook oude kaarten kunnen een schat van informatie bevatten. Op een kaartreeks van het einde van de 19de eeuw, staan hoogte-en dieptegegevens, van in de duinen tot in zee...
Door al deze gegevens met elkaar te combineren, kan men een beter beeld krijgen van het verleden, en welke invloed stormen en strandsuppleties hebben op de morfologie van het strand. Met deze informatie kan in de toekomst rekening gehouden worden bij suppleties of kustontwikkelingen die kaderen in het beschermen van de Belgische Kust tegen een 1000-jarige storm.

Meer informatie: Simon Claus en Nathalie De Hauwere
 


[Overzicht] [Login]