Doctoraatsstudenten CREST | CREST project

Doctoraatsstudenten CREST

Ontvang onze nieuwsbrief

Nieuws

Doctoraatsstudenten CREST

Toegevoegd op 2016-07-08
Momenteel zijn reeds zeven doctoraatsstudenten actief binnen het CREST-project. Een laatste kandidaat wordt voorzien om na de zomer te starten.
Anne-Lise Montreuil (foto links) haar werk zal zich richten op de studie van het eolisch zandtransport van het intergetijdenstrand naar het hoger gelegen strand over een tijdschaal van maanden/jaren. Zij startte haar postdoctoraat op 1 mei 2016 aan de VUB.

Evelien Brand (foto rechts) begon haar promotieonderzoek op 1 april 2016 aan de VUB met een focus op het herstel van stranden na stormen, het analyseren van de hydrodynamica (zoals waterniveau, golven en stroming), sedimenttransport en de morfologie van het intergetijden strand.
Vincent Gruwez startte zijn doctoraatsonderzoek op 1 maart 2016 aan UGent (AWW). Zijn onderzoek is gericht op de ontwikkeling en toepassing van numerieke modellen, ondersteund door experimentele proeven en terreinmetingen, om een voorspellingsmethodologie op te stellen voor golfoverslag en -krachtswerking op stormkeermuren/gebouwen van de Belgische zeedijken, met hun typisch zeer ondiepe voorlanden. De gedetailleerde studie van individuele golfoverslag volumes en hun effect zal leiden tot een betere inschatting van het risico op slachtoffers in die gebouwen en een meer geoptimaliseerd golfoverslagcriterium voor het ontwerp van stormkeermuren/gebouwen op zeedijken.
Glenn Strypsteen startte zijn doctoraatsonderzoek op 1 oktober 2015 aan de KULeuven (TC Bouw) om het wind gedreven zandtransport op de Belgische kustvlakte te bestuderen. Er wordt specifiek gekeken naar de interactie tussen strand-duinsysteem en strand-dijklichaam.
Samuel Van Ackere (UGent – Geografie) startte op 1 januari 2016 zijn doctoraatsonderzoek en zal gedetailleerde overstromingsrisicoberekeningen van de Belgische kust uitvoeren inclusief het gedrag van mensen tijdens overstromingen en de evacuatieprocedures.
Annelies Vandenbulcke is sinds 1 maart 2014 werkzaam aan de vakgroep Geografie (Universiteit Gent) als academisch assistent. In het kader van haar doctoraatsonderzoek analyseert ze 3D oppervlaktemodelleringstechnieken (geometrisch modelleren) voor de intergetijde-gebieden van stranden.
Qinghui Zhang startte haar doctoraat aan de KU Leuven (Hydraulica) op 18 april 2016. Haar onderzoek zal zich richten op de geïntegreerde modellering van golven, stromingen en sedimenten met als doel meer gedetailleerde fysische fenomenen te optimaliseren en te integreren in de simulatiesoftware TELEMAC-MASCARET.


[Overzicht] [Login]