Universiteit Gent (vakgroep Geografie) kocht een UTV (Utility Task Vehicle) aan | CREST project

Universiteit Gent (vakgroep Geografie) kocht een UTV (Utility Task Vehicle) aan

Ontvang onze nieuwsbrief

Nieuws

Universiteit Gent (vakgroep Geografie) kocht een UTV (Utility Task Vehicle) aan

Toegevoegd op 2016-07-07
De Universiteit Gent (vakgroep Geografie) kocht een UTV (Utility Task Vehicle) Kymco 450i aan om in te zetten voor de opname van het hoogteprofiel van de stranden in de testzones. In een tijdspanne van één getijcyclus (er wordt gemeten tijdens laagwater) kan een terrein van 900 m bij 1800 m met behulp van een laserscanner opgemeten worden, resulterend in een centimeter-nauwkeurige 3D-puntenwolk met hoge puntdichtheid.


Het volledige meetsysteem dat op het voertuig gemonteerd wordt, bestaat uit vier componenten:
 
Satellietnavigatiesysteem (Septentrio PolarX) voor een nauwkeurige plaatsbepaling aan de hand van satellieten

 
Traagheidsnavigatiesysteem (iXSea Octans 3000) om de positie, oriëntatie en snelheid van het voertuig te bepalen.


Laserscanner (Leica HDS 6100) om de hoogte van het terrein op te meten


Een computer om real-time de opgemeten data te verwerken en voorzien van de nodige opslagruimte
 
Gemonteerd op het voertuig ziet de meetopstelling er als volgt uit:


Jaarlijks zullen 12 meetdagen verspreid over de twee testzones Mariakerke en West-Groenendijk uitgevoerd worden, waar 2 meetdagen (1 per locatie) voor en 2 meetdagen (1 per locatie) na een storm.


[Overzicht] [Login]