CREST ging van start op 1 november 2015 | CREST project

CREST ging van start op 1 november 2015

Ontvang onze nieuwsbrief

Nieuws

CREST ging van start op 1 november 2015

Toegevoegd op 2016-03-30
Nadat op 16 juli 2015 het projectvoorstel goedgekeurd werd, is het CREST-project officieel van start gegaan op 1 november 2015. De kick-off meeting met alle partners vond plaats op 3 december 2015 te Leuven.
Tijdens deze bijeenkomst werd een vooruitblik op het eerste werkjaar gemaakt alsook mogelijke knelpunten besproken.
Gedurende een periode van vier jaar zal het CREST (Climate Resilient Coast)-project de golfwerking in een veranderend klimaat bestuderen, meer bepaald de effecten op de kustdynamiek en de impact op toekomstige veiligheidstrategieën. Het CREST-project is een samenwerking tussen experten met een academische achtergrond rond fysische aspecten van kustprocessen (golven, stromingen, sedimentdynamiek) en ervaring met wetenschappelijk onderzoek, m.n. vertegenwoordigers van KU Leuven, Universiteit Gent, VUB, Waterbouwkundig Laboratorium, afdeling Kust, afdeling Maritieme Toegang, KBIN-OD Natuurlijk Milieu en VLIZ, aangevuld met valorisatiepartners (IMDC en Fides Engineering). Daarnaast wordt tussentijds afgestemd met technische experts uit binnen- en buitenland.

Projectcoördinator is Jaak Monbaliu, professor aan de KU Leuven.

Dit project met maatschappelijke finaliteit kadert binnen het Strategisch BasisOnderzoek (SBO)-programma van het Agentschap Innoveren & Ondernemen ‘VLAIO’ (voorheen getrokken door IWT).

Looptijd: 1 november 2015 – 31 oktober 2019
Budget: 1.897.466 EUR


[Overzicht] [Login]