CREST Begeleidingscommissie °6 - Workshop golfoverslag | CREST project

CREST Begeleidingscommissie °6 - Workshop golfoverslag

Date: 
woensdag, april 24, 2019 - 10:00 tot 12:30
Location: 
Gent

Programma

10:00 – 10:05    Welkom & inleiding        

Jaak Monbaliu (projectcoördinator)       

     

 

10:05 – 10:20    Effect golfoverslag op gebouwen  

Koen Trouw (Fides Engineering)

Bij extreme stormen kunnen golven overslaan met mogelijks grote krachten op gebouwen. Tegen welke golfkrachten zijn gebouwen bestand? Wat met de mensen die zich in die gebouwen bevinden, wat is hun reactie op overslaand water en rondvliegend puin en hoe kan de overheid hierop inspelen. Koen Trouw leidt het thema in en licht de vraagstelling toe.

                            

10:20 – 10:50    Ervaring in Nederland  

Bas Kolen (HKV lijn in water)

Bas Kolen heeft onderzoek verricht naar historische overstromingen (en de gevolgen van beleidsbeslissingen op de gevolgen van de storm) en hoe je hierop kan reageren en voorbereiden (optimalisatie van evacuatiestrategieën en beleidsondersteuning rampenplannen).

                            

10:50-11:10       Waarschuwingssytemen en acties op lokaal niveau           

Steve Timmermans (afdeling KUST, MOW)

Steve Timmermans geeft toelichting bij de verschillende waarschuwingssystemen, communicatie en acties die aan onze kust worden uitgerold.

                            

11:10 - 11:30     Noodplanning provincie                

Saskia Vanhove – Federale dienst noodplanning gouverneur West-Vlaanderen

Saskia Vanhove geeft toelichting bij de stappen die de provinciegouverneur van West-Vlaanderen neemt om zich voor te bereiden op grootschalige overstromingen vanuit zee.

                            

11:30 – 11:50    Bijdrage vanuit CREST    

Toon Verwaest (Waterbouwkundig Laboratorium)

Toon Verwaest geeft een overzicht van het onderzoek dat werd uitgevoerd met betrekking tot de impact van hoge overslagdebieten op mensen die nog aanwezig zijn in gebouwen op de zeedijk.

                            

11:50 – 12:25    Discussie            

Koen Trouw (Fides Engineering)

Het publiek kan in discussie gaan met de sprekers. Koen Trouw modereert.

                            

12:25 – 12:30    Afsluitend woord           

Jaak Monbaliu (projectcoördinator)   

                            

12:30-13:30       Netwerklunch